Thông Nông: Tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 13.000 tấn trong 9 tháng đầu năm

0
138

9 tháng đầu năm, tổng sản lượng lương thực cây có hạt huyện Thông Nông ước đạt 13.054,9 tấn, đạt 101,1% kế hoạch (KH) tỉnh giao, tăng 0,4% so với cùng kỳ 2018.

Nông dân xã Lương Thông (Thông Nông) thu hoạch lúa mùa.

Huyện gieo trồng 1.415,7 ha lúa, sản lượng ước đạt 5.175,5 tấn, đạt 102,7% KH, tăng 2,47% so với cùng kỳ; 2.404,1 ha ngô, sản lượng 7.879,4 tấn, đạt 100,1% KH, giảm 0,65% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, huyện trồng 412 ha thuốc lá, sản lượng 988,80 tấn, giảm 4,2% so với cùng kỳ; 765 ha đỗ tương, sản lượng ước đạt 893,6 tấn, tăng 1,42% so với cùng kỳ; 376,1 ha lạc, sản lượng ước 694,4 tấn, tăng 1,52% so với cùng kỳ…

Triển khai mô hình giống ngô NK6253 của Công ty Syngenta, diện tích 2.500 m2, năng suất đạt 42 tạ/ha; mô hình giống lúa lai 27P31 của Công ty PIONEER diện tích 1.000 m2, năng suất đạt 45 tạ/ha; mô hình giống lúa lai 27P31 của Công ty PIONEER, diện tích 2.000 m2.

Hiện nay, nông dân tập trung thu hoạch lúa mùa, khẩn trương làm đất sản xuất vụ đông đúng thời vụ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here