Trùng Khánh sau 10 năm xây dựng nông thôn mới

0
86

Nhờ có sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân sau 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Trạm Y tế xã Đình Phong (Trùng Khánh) được đầu tư xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới.

Sau 10 năm, toàn huyện đã huy động trên 969 tỷ đồng để XDNTM. Đến nay, huyện đạt bình quân 11 tiêu chí/xã, tăng 3,06 % so với năm 2015; rà soát, đánh giá 99 thôn của 8 xã biên giới, xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện, đạt 9,61 tiêu chí/thôn; đến tháng 6/2019, huyện không còn xã dưới 8 tiêu chí; có 2 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là Phong Châu, Đình Minh. Thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt khoảng 18,4 triệu đồng/người/năm; sản xuất nông lâm nghiệp tiếp tục phát triển, nhiều mô hình sản xuất liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ mang lại hiệu quả kinh tế và thu nhập cao.

Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của huyện Trùng Khánh giảm còn 25,81%; 98% người dân tham gia bảo hiểm y tế; 92,5% người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh. Chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn được nâng cao, hiện nay trên địa bàn huyện có 202/216 nhà văn hóa xóm, 2 nhà văn hoá xã; các phong trào xây dựng xã, làng, gia đình văn hóa, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng phát triển sôi nổi, rộng khắp.

Nằm cách trung tâm huyện Trùng Khánh gần 2 km, chúng tôi đến xã Đình Minh. Đây là xã thứ 2 của huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019. Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM, xã đã huy động các nguồn lực trên 37 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp trên 269 triệu đồng và 3.900 ngày công lao động, hiến 6.300 m2 đất để xây dựng các công trình trên địa bàn xã… Hiện xã đã bê tông hóa 3,4 km đường trục xã, liên xã; 78% số hộ có nhà ở đạt chuẩn theo tiêu chí của Bộ Xây dựng; 100% lao động có việc làm thường xuyên; thu nhập bình quân đạt 30,6 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 10,78%…

Cùng với những kết quả đạt được, việc thực hiện Chương trình XDNTM trên địa bàn huyện Trùng Khánh còn nhiều khó khăn như: Đồ án quy hoạch XDNTM các xã mới là quy hoạch tổng thể, khi tổ chức thực hiện có nhiều vướng mắc; nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của Nhà nước còn hạn chế, việc huy động nguồn lực của cộng đồng, doanh nghiệp còn thấp. Sản xuất chậm phát triển, sản phẩm nông nghiệp còn nhỏ lẻ, manh mún, thiếu đầu ra ổn định, giá cả thị trường bấp bênh; các doanh nghiệp hoạt động đầu tư liên kết bao tiêu sản phẩm cho người dân còn thiếu và yếu; các sản phẩm đặc thù của địa phương chưa có nhãn hiệu nên việc quảng bá, xúc tiến thương mại chưa thực hiện được…

Phát huy kết quả đạt được, huyện Trùng Khánh tiếp tục thực hiện hiệu quả nguồn vốn đầu tư, nâng cao tỷ lệ hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới còn lại để phấn đấu đến năm 2020 bình quân đạt 13,58 tiêu chí/xã, tiếp tục nâng cao chất lượng tiêu chí đã đạt. Phấn đấu xã Ngọc Côn đạt chuẩn nông thôn mới, 5 xã đạt trên 15 tiêu chí, các xã còn lại đạt trên 10 tiêu chí; có 8 thôn đạt chuẩn nông thôn mới.

Minh Tuyền

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here